Llibres

Ball de gegants
Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya , maig 1990
Colofó de colofons
El Mèdol , 2008
El cicle de l'any
El Periodico , 2000 - octubre
El gran llibre dels sants
Ara llibres , 2007
El Laberint d'Arcadia
Edicions El Mèdol , 1992 - juliol
Històries de l'imaginari 1
El Periodico , 2000 - octubre
Històries de l'imaginari 2
El Periodico , 2000 - octubre
L'aniversari d'en Ferragut
Vilatana , 1996
La Clamor Amarga
Ajuntament d'Almacelles , desembre 1993
Més d'un segle de gegants a Terrassa
Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya , 1984 - juliol
;